รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
28 ตุลาคม 2563 44,812.12 รายชื่อสมาชิก
23 ตุลาคม 2563 27,760.68 รายชื่อสมาชิก
16 ตุลาคม 2563 36,424.87 รายชื่อสมาชิก
15 ตุลาคม 2563 26,617.83 รายชื่อสมาชิก
13 ตุลาคม 2563 27,826.42 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 28,311.58 รายชื่อสมาชิก
10 ตุลาคม 2563 39,373.10 รายชื่อสมาชิก
7 ตุลาคม 2563 64,602.94 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 22,338.92 รายชื่อสมาชิก
2 ตุลาคม 2563 28,527.15 รายชื่อสมาชิก
1 ตุลาคม 2563 27,386.96 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2563 50,230.02 รายชื่อสมาชิก
26 กันยายน 2563 38,282.79 รายชื่อสมาชิก
24 กันยายน 2563 20,047.91 รายชื่อสมาชิก
22 กันยายน 2563 39,452.55 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 25,998.22 รายชื่อสมาชิก
19 กันยายน 2563 41,346.43 รายชื่อสมาชิก
17 กันยายน 2563 54,641.50 รายชื่อสมาชิก
15 กันยายน 2563 33,067.40 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 49,397.52 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
26 ตุลาคม 2563 24,435.73 รายชื่อสมาชิก
19 ตุลาคม 2563 36,409.26 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 52,945.49 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 48,188.61 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2563 56,291.80 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 65,117.14 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 84,658.23 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2563 69,198.15 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2563 0.00 รายชื่อสมาชิก